Cách để lấy link sản phẩm trên shopee?

Chào bạn.

Sau đây là cách lấy link sản phẩm cần order trên trang shopee Thái Lan

Đối với máy tính:

Bước 1: Truy cập vào shopee Thái Lan với đường link: Shopee.co.th

Bước 2: Tìm và bấm vào sản phẩm cần order

Bước 3: Bấm vào biểu tượng nằm ở phần gốc phải -  cuối đường link & chọn "Sao chép liên kết" (như hình bên dưới)

Đối với điện thoại di động:

Bước 1: Truy cập vào shopee Thái với đường link: Shopee.co.th

Bước 2: Tìm và bấm vào sản phẩm cần order

Bước 3: Bấm vào biểu tượng ở cuối màn hình điện thoại & chọn "Sao chép" (như hình bên dưới)